Agent and gateway whitelist IP addresses

The agent and gateway require the following IP addresses to be whitelisted for outbound connectivity.

RegionPODPublic IPs
APACAU-POD1
 • 170.64.248.40/29
 • 20.53.178.96/28
EuropeEU-POD1
 • 34.91.114.64/27
 • 35.246.168.71
 • 34.141.80.126
 • 34.107.91.83
 • 35.242.222.11
EU-POD2
 • 34.107.118.96/27
 • 159.223.251.176/28
IndiaIND-POD1
 • 34.93.146.64/27
JapanJP-POD2
 • 52.175.145.112/28
 • 18.176.13.59
 • 18.178.120.54
 • 3.115.154.70
 • 3.115.190.217
 • 52.193.230.152
 • 52.197.125.90
 • 52.198.25.66
 • 52.175.145.117
 • 52.175.145.113
 • 52.175.145.120
 • 52.175.145.115
 • 52.175.145.122
 • 20.189.233.132/31
North AmericaUS-POD1
 • 140.239.76.0/24
 • 206.80.7.128/26
 • 34.86.90.64/27
US-POD2
 • 199.250.248.0/26
 • 34.105.14.96/27
US-POD3
 • 34.94.182.64/27
 • 199.250.248.224/27
US-POD4
 • 134.209.128.48
 • 134.209.128.49
 • 134.209.128.50
 • 134.209.128.60
 • 134.209.128.62
 • 134.209.128.67
 • 134.209.128.87
 • 134.209.128.102
 • 161.35.240.144/28
US-POD7
 • 34.67.2.64/27
 • 74.217.75.80/28
US-POD10
 • 34.67.226.64/27
 • 24.199.73.0/28
US-POD11
 • 34.86.106.64/27
 • 34.102.22.100/27
CA POD1
 • 34.95.14.192/27
 • 146.190.189.0/28
UAEUAE-POD1
 • 51.112.41.149
 • 51.112.61.120
 • 51.112.129.0
 • 51.112.116.89
 • 3.29.229.88
UKUK-POD1
 • 199.250.249.192/28
 • 159.223.244.224/28

Synthetic server whitelist IP addresses

LocationIP Address
Atlanta, US52.5.71.217
Fremont, US54.215.29.242
New Jersey, US3.20.8.251
Canada Central15.223.94.77
London, UK35.177.101.67
Frankfurt, Germany3.127.157.150
Singapore52.77.7.64
Tokyo54.248.244.255
Mumbai, India3.6.241.204